Forsiden
Om Søvnforum
Program
Om foreleserene
Påmelding og priser
Fakta om søvn
 
 

Om Søvnforum

   
Søvnforum er et foretak som ble etablert i 1993. Vi har spesialisert oss p?rådgivning, kurs og konferanser for skift- og nattvakter i helsesektoren og næringslivet. I løpet av disse årene har vi opparbeidet mye spisskompetanse om søvn, søvnforstyrrelser og natt- og skiftarbeidsproblematikk.

Gjennom konferanser og kurs vil nattvaktene f?mulighet til faglig oppdatering og videreutvikling av eksisterende kunnskap og nytenkning. Målet er mer spesialisering og kunnskapsøkning innenfor området søvn og behandling av søvnproblematikk. Vi ønsker å bidra med større bevisstgjøring omkring nattvaktfunksjonen- og rollen.

Ut ifra tidligere evalueringsresultater erfarer vi at det er viktig for nattvaktene ?møte andre med samme referansebakgrunn som en selv. Konferansene er derfor tilpasset helsepersonell innenfor s?vel institusjoner som hjemmebaserte tjenester. Videre henvender det seg til alle disipliner innenfor helsesektoren. Søvnforum er ogs?behjelpelig med lokal rådgivning og mindre kurs innenfor nevnte områder.

”Ved deltagelse fra flere etater og sektorer vil dette være med p?og understreke at norske nattvakter p?ingen måte sover bort nettene ?tvert i mot ?vi vil vise at de er faglig oppegående, bevisste, og en svært viktig og nødvendig del av vårt helsevesen!

Johnny Sandaker Søvnforum.


Anne Grete
Psykiatrisk sykepleier. Daglig leder i Søvnforum
annegrete@sovnforum.no

Sindre
Diplommarkedsfører. Markeskoordinator i Søvnforum
sindre@sovnforum.no

Johnny
Psykiatrisk sykepleier / gruppeanalytiker. Faglig ansvarlig i Søvnforum. johnny@sovnforum.no

Anne-Marthe
Pedagogisk leder. Koordinator i Søvnforum.
annemarthe@sovnforum.no 
Hedersmånen 2008
Meld deg på landskonferansen her!
Årets nattvakt 2008
 
  • Årest emner 2014
  • Fra risikofaktorer til helsefremming - fra livsstilsværhaner til robuste liv!
  • Sansestimulerende produkter som behandlingsalternativ
  • Brann på natt – om sikkerhetskultur, risiko og sårbarhet
  • Refleksjonskort for nattvakter
  • Spillteknologi for eldre
 
Søvnforum©1994-2014
sovnforum@sovnforum.no