Forsiden
Om Søvnforum
Program
Om foreleserene
Påmelding og priser
Fakta om søvn
 
 

Velkommen til Søvnforum

 
Hedersmånen 2013
Meld deg p?landskonferansen her!
Årets nattvakt 2013
 
  • Årest emner 2014
  • Fra risikofaktorer til helsefremming - fra livsstilsværhaner til robuste liv!
  • Sansestimulerende produkter som behandlingsalternativ
  • Brann på natt – om sikkerhetskultur, risiko og sårbarhet
  • Refleksjonskort for nattvakter
  • Spillteknologi for eldre

Den 17. Landskonferansen for Nattvakter
i Helsesektoren 2014

Rica Hotel Hamar 3-4 april 2014

Kjære nattvakter og institusjonsledere,

Søvnforum har gleden av ?invitere til den 17. landskonferansen for nattvakter i helsesektoren 2014. Og som vanlig foregår denne p?Rica Hamar Hotel. Dette er årlige konferanser som i alle år har hatt tema omkring søvn og søvnhygiene samt forhold omkring nattvaktfunksjonen. Vi prioriterer hele tiden en kvalitativ og faglig tilnærming til stoffet - gjerne med flere timer om samme tema i løpet av konferansen.

Dr. Scient. og tidligere toppidrettsutøver Ine Wigernæs starter årets konferanse med en forelesning om hva som kan være helsefremmende og hjelpe oss til robuste liv. Hun ser ogs?p?de valg vi foretar i hverdagen og setter det inn i en helsefremmende sammenheng.

Forebygging avb brann og ulykker er viktige områder for nattvakter som arbeider når det er færrest personalressurser til stede. ?være bevisst det ansvaret vi har når vi er p?vakt kan være med p??forebygge at større tragedier finner sted. Motivasjon innen brann og brannforebygging ved daglig leder Harry Vinje fra firma Sikkerhet og Beredskap AS er viktig kompetanse og en god investering. Vinje har lang erfaring fra skadeforebyggende arbeid og underviser om hvordan vi best kan forebygge kritiske hendelser. Det kan være helt avgjørende og nødvendig at en holdbar sikkerhetskultur innarbeides og preger arbeidsplassene våre.

Noen institusjoner har forsøkt ?benytte sansestimulerende redskaper som hjelpemiddel for bedre søvn og avslapping. Ergoterapeutspesialist Hilde Kristine Aam har deltatt p?et pilotprosjekt der de har evaluert bruk av kuledyner i terapeutisk øyemed. Hun vil ogs?demonstrere noen av disse produktene under konferansen.

Bilder og kort som inspirasjon for refleksjon og ettertanke i avdelingsmiljøer brer stadig om seg. Hvordan kan disse benyttes som utgangspunkt for gode samtaler om natten når tiden tillater. Fagansvarlig Søvnforum Johnny Sandaker legger fram muligheter for hvordan dette kan praktiseres.

Elektroingeniør Egil Utheim avslutter årets konferanse med en tilbakemelding fra fjoråret, der han snakket om eldre og spillteknologi. Vi vil her f?svar p?hvor det ble av de framtidsrettede forslagene deltakerne kom med.

Vi har komponert et program som i stor grad omhandler forhold omkring pasientene og nattvaktene selv. Landskonferansen er s?mye mer enn det som skjer fra Kateteret. Nettverksbygging, fag- og erfaringsutveksling samt ?treffe kollegaer som er i samme båt ?er både lærerikt og inspirerende. Vi minner ogs?om Årets nattvakt og Hedersprisen. For påmelding, pris og mer info; se egne faner.

S?til gamle og nye deltakere –velkommen til Hamar . The marketplace with regard to brand new replica watches offers slowed down substantially, as well as manufacturers tend to be intensely taking a look at replica watches to participate new clients primarily through liberating much more obtainable and much more watches store brand new wrist watches. Chronopassion had been therefore enamored using the unique rolex replica watches system view he obtained this rapidly for any zillion. It the watches store perform, which may be study through the rolex replica watches hands. This particular buy rolex watches hands may also be concealed underneath the primary hr hands when the fortunate proprietor therefore selects. The swiss replica watches as well as moment fingers tend to be each rolex replica from flower precious metal.

Anne Grete Sandaker
Daglig leder

 
Søvnforum©1994-2014
sovnforum@sovnforum.no